Начало

За Асоциацията

разделителна линия със звезда

иконка изобразяваща екип

Органи

Членовете на Управителния съвет на Българска Асоциация Каучукова Промишленост с председател Живко Иванов Димитров.

Виж повече

иконка на устав на Асоциацията

Устав

БАКП е юридическо лице,регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,в което членуват юридически и физически лица,извършващи дейност в областта на каучуковата промишленост,както и други организации.

Виж повече

иконка на мишена

Цели

Обединява интересите на юридическите и физически лица, работещи в областта на каучуковата промишленост в Република България и усилията на научните, производствените и търговски организации за издигане авторитета на бранша.

Виж повече

иконка на слушалка

Контакти

Искате да се свържете с нас? Влезте тук, за да разберете как!

Виж повече

обединени можем повече

Членство

разделителна линия със звезда

Членове

снимка на задружен екип

Списък на УС на БАКП, както и на настоящите членове и търговци.

Виж повече

Станете член

станете член

Разгледайте нашите условия за членство и как можете да станете наш член!

Виж повече

присъединете се

Председател

разделителна линия със звезда

председател Живко Димитров

Живко Димитров

Председател на Управителния съвет на БАКП