АДХЕЗИВИ ООД

АДХЕЗИВИ ООД

списък членове
Телефон: 0888/ 47 94 00

Лице за контакт: Румен Ангелов Пеев

Сфера на дейност:
Адхезиви ООД е регистрирано през 2003 г. с основен предмет на дейност производство на полимерни лепила за индустриални цели. Фирмата разполага със специализирани центробежни смесители и съпътстващо оборудване за обезпечаване на дейността. Основните клиенти на дружеството са фирми от мебелната, обувната и строителна промишленост.