ЕВОНИК ДЕГУСА Интернешънъл АД

ЕВОНИК ДЕГУСА Интернешънъл АД

списък членове
Търговско представителство: гр. София 1612, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ 104

Телефон: 02/ 959 03 06; Факс: 0049 69 400 148 29 03

Е-mail: nadja.krebs@evonik.com

Web site: evonik.com, rubber-silanes.com, ultrasil.evonik.com

Лице за контакт: Надя Кребс

Сфера на дейност:
Evonik Industries е креативната индустриaлна групировка от Германия.

Един от световните лидери в производството на специални химикали, намиращи приложение в почти всички сфери на живота. Като най-големия производител на силика, позната в каучуковата промишленост с търговското наименование ULTRASIL®, разполагаме с 9 завода на 3 континента. Освен силика предлагаме и силани за производството на съвременни каучукови изделия. Концернът има над 33 хиляди служители в целия свят и 14,5 милиарда евро оборот за 2011 г.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, Responsible Care и др