ЕЛАСТИК АД

ЕЛАСТИК АД

списък членове
Седалище: с. Световрачене 1252 София,

Телефон: 02/ 996 35 21, 996 40 06; Факс: 02/ 996 43 36

Лице за контакт: Динко Генев Колев

Сфера на дейност:
Еластик АД е единствен специализиран производител в България на основни материали за обувната промишленост.
Основните производства на Еластик АД са:

  • Каучукови листа, предназначени за ходила за обувки
    Плътни листа Дуреластик на каучукова основа и микропорести листа Евапрен на полимерна – тип ЕВА и на основа SBR
  • Формовани ходила на каучукова основа
  • Полидур и Полиуретан
  • Полихлоропренови и полиуретанови лепила за обувната , кожарската и галантерийната промишленост
  • Допълнителни производства
  • Каучуково подово покритие и работни обувки от ПВХ или ТР.