ЕТ ДАЛЕКС – ПЕНКА МИХАЙЛОВА

ЕТ ДАЛЕКС – ПЕНКА МИХАЙЛОВА

списък членове
Седалище: гр. София 1000, ж.к. Люлин, бл. 121, вх. Е, ап. 145

Телефон: 02/ 832 11 62, 0888/ 30 82 51; Факс: 02/ 826 92 16

Е-mail: penkamichailova@yahoo.com

Web site: dalex.business.bg

Лице за контакт: ст.н.с. д-р инж. Пенка Михайлова

Сфера на дейност:
Проектиране, разработване на технология и производство на широка гама каучукови изделия (всякакъв вид уплътнители, ролки, валове, тампони и др.). Каучукови изделия, устойчиви на агресивни среди, високи и ниски температури (- 50 до +250 градуса), отговарящи на санитарно – хигиенните норми.
Използване на всички конвенционални и специални еластомери
(NR, SBR, BR, CR, NBR, IR, EPDM, PUR, FKM, VMQ).
Изработване на матрици по чертеж или образец.
Доставка от склад на различни типове силиконов каучук на GE Bayer Silicones.

Основни пазари: в България
Клиенти: БДЖ, фирми от машиностроенето,транспорта, рудодобива, хранителната промишленост и др.