ЕТ” ФРЕНСКИ – ХРИСТО ПЕТКОВ”

ЕТ” ФРЕНСКИ – ХРИСТО ПЕТКОВ”

списък членове
Седалище: гр. Стара Загора 6000, ул.”Кольо Ганчев“ 45, ет.3, ап. 12

Телефон: 042/ 64 29 59, 0887/ 991 006; Факс: 042/ 64 29 59

Е-mail: info@frenski.com

Web site: www.frenski.com

Лице за контакт: Инж. Христо Димитров Петков

Сфера на дейност:
Фирмата е основана през 1993 година с основен предмет на дейност производство на каучукови смеси:

  • чрез пресоване;
  • чрез леене под налягане.

Фирмата работи с качествени суровини и материали и извършва пълен контрол на крайните изделия.
В края на 2006 г. във фирмата е внедрена Комплексна система за управление.
Основни клиенти: “Елдоминвест” АД, “Идеал стандарт-Видима”АД, “Капрони” АД и други.