ЕТ ХИМПРЕС – ДАМЯН ДИМИТРОВ

ЕТ ХИМПРЕС – ДАМЯН ДИМИТРОВ

списък членове
Седалище: гр. Бяла 7100, ул. „Иларион Драгостинов“ 70

Телефон: 0817/ 732 40; Факс: 0817/ 735 29
Мобилен: 0887/ 802 952

Е-mail: dimitrova_r@abv.bg

Web site: www.himpres.business.bg

Лице за контакт: Дамян Христов Димитров

Сфера на дейност:
Фирмата е основана през 1999 г. с основен предмет на дейност:

  • Производство на каучукови смеси за клиенти и за собствени нужди – разполага и произвежда по над 100 бр. рецептури; разработва и нови
  • Производство на пресови изделия – осъществява се в пресов участък, оборудван с машини, чиито въэможности обхващот производството на широка номенклатура изделия
  • Лабораторни изпитания – собствена лаборатория за постоянен контрол на качеството

Произвеждат се следните групи изделия:
– обикновенни, с общо предназначение за всички отрасли
– изделия работещи в агресивни среди – киселини, основи, масла, дизелово гориво, бензини и др.
– изделия работещи при повишени температури – до 250 С
– гумено-текстилни изделия /мембранен тип/ – до ф 700 мм