ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ АД

ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ АД

списък членове
Седалище: с. Горно Ботево 6053, област Старозагорска

Телефон: 042/ 60 19 46; Факс: 042/ 60 08 16

Е-mail: secretary@zku-sz.com, sales@zku-sz.com

Web site: www.zku-sz.com

Лице за контакт: Георги Неделчев Колев

Сфера на дейност:

  • Основно завода е бил създаден и оборудван да задоволява нуждите на предприятията от България и Съвета за Икономическа Взаимопомощ / СИВ/, произвеждащи изделия в областта на хидравликата и пневматиката
  • Тази дейност е основна и в наши дни- да произвежда уплътнители за хидравлични и пневматични системи
  • Минна промишленост – гумени детайли за лентови транспортьори
  • Каучукови изделия в областта на общото машиностроене

Технологични възможности:

  • Цех „Пресов” – хидравлични преси с работни маси с максимални размери 1600х800 мм – 15 бр.
  • Цех „Шприцов” – машини за леене под налягане с компютърно управление и капацитет до 2 кг на цикъл – 12 бр.
  • Цех „Заготвяне смеси” – до 1200 кг. смеси на смяна
  • Цех „Инструментална екипировка”- проектиране и изработка на шприц форми, прес форми и др.
  • Аналитична и изпитвателна лаборатория – за изпитване и окачествяване на различни каучукови материали и гумени изделия

Заводът е защитил сертификат за управление на качеството ISO 9001 : 2000.