ЗКИ ВОЛТА АД

ЗКИ ВОЛТА АД

списък членове
Седалище: гр. Димитровград 6400, бул.Г.С.Раковски, Хотелски комплекс “Славяни”

Производство: гр. Димитровград 6400, Промишлена зона

Телефон: 0391/ 601 00 вътр.113; Факс: 0391/ 669 09

Отдел производство: 0391/ 666 74

Е-mail: volta@dimitrovgrad.com

Лице за контакт: Николай Янков Янев

Сфера на дейност:

  • Производство на каучукови смеси с различно предназначение
  • Производство на гумени листа
  • Производство на гумено – текстилни маркучи с размери от фи 40 мм до фи 325 мм и дължина до 10м.
  • Гумиране на метални изделия с каучукови смеси
  • Защита на съдове, тръби и оборудване от въздействие на агресивни среди чрез гумиране за различни отрасли на промишлеността
  • Защита на изделия от корозия – чрез нанасяне на антикорозионни покрития и защита с бои, лакове, смоли.
  • Огне- и химикоустойчива защита.
  • Термозащити – защита, чрез топлоизолационни материали от експандиран и ектрудиран пенополистирал, каменно-минерална и стъклено-минерална вата.
  • Лицензиран монтаж, реконструкция и ремонт на хидравлични системи, промишлени асансьорни уредби, телфери и кранове без ограничения на товароподемността , както и сервизното им обслужване.