ЗТКИ ООД

ЗТКИ ООД

списък членове
Седалище: гр. Ямбол 8600, ул. „Преслав ‘269

Телефон: 046/ 66 21 38, 66 21 37; Факс: 046/66 21 43

Е-mail: ztkii@abv.bg

Web site: www.ztki.org

Лице за контакт: Атанас Колев Боев

Сфера на дейност:
ЗТКИ ООД е частна фирма утвърдена като производител на технически и каучукови изделия – формовани и неформовани.
Разполага със следното технологично оборудване:
– открити и закрити смесители
– преси
– линии за непрекъсната вулканизация на профили в соли и горещ въздух
– инструментални машини: универсални стругове, фрези, шлайфове, нишкова и обемна ерозийна машина, обработващ център с програмно управление
– лабораторна техника: лабораторен закрит и открит смесител, реометър, тензометър, динамометър, вискозиметър, машина за изтриваемост, хидростатична везна.

Основни клиенти са потребителите на изделия за машиностроенето, строителството, селското стопанство и хранително –вкусовата промишленост.

Фирмата изнася продукция за Германия, Израел, Гърция, Македония и др.