КАУМЕТ АД

КАУМЕТ АД

списък членове
Седалище: с. Айдемир, 7500 Силистра

Телефон: 08513/ 31 26; Факс: 08513/ 31 49, 21 27

Е-mail: sales@kaumet.com

Web site: www.kaumet.com

Лице за контакт: Анелия Цекова Минева

Сфера на дейност:
Фирмата е основана през 1968 г. и развива производствена дейност в три направления:

  • Технически каучукови изделия.
  • Маркучи за спирачни системи на автомобили.
  • Вентили за пневматични гуми.