Контакти

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Адрес: 1280 Нови Искър, България, ул. “Промишлена зона” №1
Tелефон: 02/8921900
Факс: 02/8921907
E-mail: bakp@abv.bg
E-mail: m.busheva@kraiburg.bg
Председател: Живко Димитров
Технически секретар: Михаела Бушева