КУЛА РИНГ АД

КУЛА РИНГ АД

списък членове
Седалище: гр. Кула 3800, обл. Видинска, Индустриална зона

Телефон: 0938/ 20 62; Факс: 0938/ 25 70

Е-mail: kularing@infotel.bg

Web site: kularing.hit.bg

Лице за контакт: Инеке Сенема

Сфера на дейност:
Кула Ринг АД е производител на технически каучукови изделия, наследник на Завод за технически каучукови изделия – гр. Кула, създаден през април, 1961г.
От м. юни, 2002 става част от “Хендрик Рийтдайк Холдинг” – Холандия.
Понастоящем Кула Ринг е ориентирана главно към износ за Холандия и Германия. Износът, който е 80% от целия производствен обем, се дели на следните групи изделия:

 • Гумени и металогумени буфери, шокабсорбери, маншони, маншети, калобрани с приложение в автомобилостроенето;
 • Гумени буфери и крепежни елементи, използвани в производството на ремаркета и контейнери;
 • Големи тампони и гумени листи, използвани в корабостроене и пристанищни докове;
 • Големи буфери, използвани като отбивачи в складови съоръжения и пристанища;
 • Гумени и металогумени детайли: гумирани метални пръчки, гумени „звезди”, транспортни ленти за конвейери на селскостопански машини;
 • Гумени колелета за контейнери, колички, етажерки
 • Гумени уплътнители, използвани във ВиК и ОиВ системи
 • Други гумени и металогумени изделия с приложение в строителството, електротехниката, химическата промишленост, добивната промиленост и др.

Вътрешният пазар като производствена номенклатура е разделен в следните направления:

 • Добивна промишленост
  – Транспортни ленти за лентови транспортьори. Размери: ширина – до 1400 мм; дебелина – до 18 мм; клас – до ЕР1250; брой на текстилни вложки – до 5. Вид на гуменото покритие: маслоустойчиви, износоустойчиви, трудногорими, обикновени, топлоустойчиви до 100°С.
  – Гумени листи: обикновени, маслоустойчиви, киселиноустойчиви, износоустойчиви, озоноустойчиви.
 • Железопътен транспорт: гумени тампони за траверси, металогумени пакети за буфери на локомотиви и вагони
 • Енергетика: гумени листи
 • Електротехника: широка гама от гумени изделия
 • Хидравлика и пневматика: гумени пръстени, маншети, уплътнители и др.
 • Гумени изделия с общо приложение