Органи

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БАКП:

  1. ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ИЛИНСКИ (ЕТ ЛЪЧЕЗАР ИЛИНСКИ – Л СИГМА Л) – Член , представлява  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“ от 18.12.2015;
  2. ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА (ЕТ ДАЛЕКС – ПЕНКА МИХАЙЛОВА) – Член , представлява  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“ от 06.06.2012;
  3. ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ (ЕТ ФРЕНСКИ – ХРИСТО ПЕТКОВ) – Член
  4. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНЕВ (ВОЛТА ООД, ЗКИ – ВОЛТА ООД) – Член , представлява  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“ от 06.06.2012;
  5. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДИШОВСКИ (ХТМУ) – Зам. председател, представлява  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“ от 06.06.2012;
  6. ИСКРА ГАВРИЛОВА СТАНКОВА („СИЗАС-Зебра Интернешанъл СИЗЕ“ АД) – Член , представлява  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“ от 02.08.2017;
  7. ЖИВКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ (КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД) – Председател, представлява  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“ от 02.08.2017;