ПРОСТОР НОРД ВЕСТ ООД

ПРОСТОР НОРД ВЕСТ ООД

списък членове
Седалище: гр. София 1612, бул. “Цар Борис III” 25

Телефон: 02/ 953 34 60

Лице за контакт: Тошо Цветков Тошев

Сфера на дейност:
Фирмата е регистрирана през 1993 г. и се занимава основно с търговия със синтетични каучуци, технически въглерод и гуми за транспортни средства.

Основните клиенти на дружеството са на Балканите, а най-тесни контакти ръководството поддържа с фирми от Русия, Украйна, САЩ, Канада, Англия.