РУВЕ КОМЕРС ЕООД

РУВЕ КОМЕРС ЕООД

списък членове
Седалище: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ 21, офис 2

Телефон: 02 /971 61 05; Факс: 02/ 971 61 07

Е-mail: office@ruve.biz

Web site: www.ruve.biz

Лице за контакт: Румен Григоров Янкулов

Сфера на дейност:
Руве Комерс ЕООД е търговска фирма, основана през 1992 г. Член е на БТПП, на Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост и съосновател на БАКП. Има представителство в гр.Москва, Русия.
Основният предмет на дейност на фирмата е внос, износ и реекспорт на суровини, материали, полуфабрикати и изделия:

  • Технически въглерод за каучуковата промишленост
  • Различни видове хартии и картони
  • Стъклотъкани и стъкловлакна
  • Течни торове
  • Други

Основните направления, от които се реализират доставките, са страните от ОНД – Русия, Украйна, Белорусия и др. Повече от 60 фирми в България от каучуковата, целулозно-хартиената, електротехническата, медицинската и други области от промишлеността ползват услугите на фирмата.