СД „ХЕРЕЯ – БОРИСОВ И СИЕ”

СД „ХЕРЕЯ – БОРИСОВ И СИЕ”

списък членове
Седалище: гр. София 1000

Телефон: 02/ 9381168, 0888/ 52 90 62

Лице за контакт: Георги Павлов Борисов

Сфера на дейност:
Фирмата е регистрирана през 1990 г. с основен предмет на дейност производство на гумени и гумено-метални изделия по пресов път, предназначени за ремонт на вагони и локомотиви. Във фирмата се конструират и произвеждат пресформи.
Основните клиенти на дружеството са вагоноремонтните заводи и локомотивните депа в България.
Фирмата притежава валиден лиценз от Института по ЖП транспорт.