СИНТЕЗХИМ ООД

СИНТЕЗХИМ ООД

списък членове
Седалище: гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 549, вх. Е

Телефон: 02/ 824 48 61; Факс: 02/ 824 48 61
Мобилен: 0887/ 998 556

Е-mail: office@syntheschim.com

Web site: www.syntheschim.com

Лице за контакт: Любомир Борисов Йоцов

Сфера на дейност:
Дружеството е регистрирано през 1977 г. в гр. София с основен предмет на дейност вътрешно и външно търговска дейност, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни лица, консултантска и маркетингова дейност и други дейности и услуги.

Основните клиенти на фирмата са каучуковопреработвателни и пластмасопреработвателни фирми от Русия, България, Балкански полуостров.