БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 14 СПЕЦИАЛНОСТИ В ХТМУ

С Постановление на Министерски съвет №137 от 25.06.2020 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 58 от 30.06.2020 г. се прие Списъкът на професионалните направления и защитени специалности, по които студентите приети през учебната 2020/2021 година са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

Специалностите в ХТМУ, за които новоприетите студенти са освободени от такси за целия курс на обучението си са:

 

➡ Биоматериали за приложение в медицината
➡ Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки
➡ Горива и биоенергийни технологии
➡ Индустриална безопасност
➡ Инженерни материали и материалознание
➡ Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия
➡ Парфюмерия и козметика
➡ Полимерно инженерство
➡ Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
➡ Фин органичен синтез
➡ Химично инженерство
➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)
➡ Химично инженерство (на немски език )
➡ Чиста енергия и устойчиво развитие

 

За повече информация може да се свържете  на тел: 02 8163 135, 0877070108 или на email: ksd@uctm.edu, info@uctm.edu

Нова книга „НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА КАУЧУКА-ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“ от проф. Николай Дишовски

  На 14 юни 2019 г. в Библиотечно информационния център на Химикотехнологичния и металургичен университет – София беше официално представена пред обществеността наскоро издадената книга на проф. НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ- „НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА КАУЧУКА-ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“ на издателство ЕСПРИНТ.   Книгата е посветена на навършващи се през 2019 кръгли годишнини от важни за технологията на каучука събития-180 години от откриването на вулканизацията на каучука, 170 години от въвеждането на цинковия оксид като ингредиент в каучуковите композити, 130 години от произвеждането на първата пневматична гума за…

Continue reading »

[09.2018] ШЕСТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

09.2018 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ ШЕСТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ посветена на 180-та годишнина от откриването на вулканизацията на каучука Конференцията ще се проведе на 09-11 ноември 2018 г. в София, Централ Хотел Форум РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български и английски ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: ИНГРЕДИЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ИНОВАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И УСТОЙЧИВОСТ АНАЛИЗИ И ИЗПИТВАНЕ ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ ОСНОВЕН ДОКЛАД: „Науката и технологията на каучука- минало, настояще, бъдеще“ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Председател: Живко Димитров Членове: Искра Станкова, Николай Янев, Христо Петков, Лъчезар Илински, Михаела Бушева…

Continue reading »